Indkaldelse til General forsamling 2024

Fredag den 5/7 2024 klokken 20.00 i Aarhus Internationale Sejlsportscenter

HUSK at hvis du har forslag der skal tages op, skal de være bestyrelsen I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Bestyrelsens planer for det kommende år.

7. Budget

8. Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer.

9. Valg af bestyrelsens formand.

10. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 suppleanter.

11. Valg af en revisor + 1 revisor suppleant.

12. Eventuelt

Medlemmer som ønsker at deltage, men ikke sejler DM bedes tilmelde sig via dette link af hensyn til forplejning https://www.h-boat.dk/tilmelding-til-generalforsamling-2024/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *