Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand

Gitte Busch Pedersen

Gilleleje

Mobilnr.: 3038 1068

giped40@gmail.com

Kasserer, indmeldelse, kartotek

Mads P.G. Korsgaard
Schlegels Allé 9, 1.tv
1807 Frederiksberg C
Tlf. 33794997 / 40184997

mgk@sophion.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Pedersen
Århus
Mobil: 20232265
finn@kfn-aps.dk

Bestyrelsesmedlem

Jakob Gadegaard Bendixen

Åbyvej 28

8230 Åbyhøj

Mobil: 5152 6090

jakob.gadegaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem  

Finn Søgaard
Åbrinken 50
7700 Thisted
finn7700@gmail.com

Bestyrelsmedlem

Niels Fristrup

Aarhus

Bestyrelsesmedlem

Frederik Lykke Andersen

Holbæk

Bestyrelses suppleant

Niels Søndergaard

Egå

Måler

Casper Busch Wiingaard

cwiingaard@gmail.com

foto: Anders Lund Foto.