Velkommen i klubben

Om klubben

Specialklub under Dansk Sejlunion, klasseorganisation for H-både i Danmark.

Klubbens formål:

fastholde H-båden som en effektiv entypebåd til kapsejlads,
bevare H-båden som en økonomisk og behagelig tur- og familie-båd,
sikre det bedst mulige sammenhold blandt danske H-bådssejlere gennem disses medlemskab, og
organisere fælles (kap-) sejladser og arrangementer af praktisk og/-eller selskabelig art til fremme af foreningens og dens medlemmers trivsel.

Kontingent

Vi tilbyder 3 forskellige typer medlemsskab:

Ordinært medlemsskab………….. kr. 300,-
Besætningsmedlemsskab………… kr. 700,-
Weekend medlemsskab………….. kr. 100,-

Stævner

For at deltage i udtagelsesstævner kræves, at rorsmanden (som får ranglistepointene) har besætningsmedlemsskab, eller at alle ombord har ordinært eller weekend medlemsskab.
Med et besætningsmedlemsskab kan man have skiftende besætning uden at alle behøver være medlem, men der udsendes alene information til rorsmanden.

Weekend medlemsskab

Weekend medlemsskab er indført forsøgsvis. Det giver mulighed for at deltage i et udtagelsesstævne (gælder også DM) på lovlig vis.
På den måde kan man ved gastemangel nemt og billigt få gaster med fra andre klasser.
Vi håber, at det vil gøre det mere overkommeligt for nye sejlere i klassen, der har lyst til at prøve et H-bådsstævne.

Oplysninger/indmeldelse.

Ønsker du tilsendt yderligere oplysninger om Danske H-bådssejlere eller vil du være medlem af klubben så – klik – det giver mulighed for at skrive til os.
Eller kontakt et medlem af bestyrelsen.

Kontingentopkrævning via Betalingsservice

I forbindelse med overgang til kontingentopkrævning via PBS, skal vi have ajourført medlemskartoteket.
Samtidig vil vi gerne ud over navne- og adresseoplysninger have:
– E-mail adresse
– Mobiltelefonnr.
– Båd nr.
– Stævneindbydelser ønskes tilsendt med post/E-mail ?

Stævneindbydelser via e-mail og tilmelding på nettet sparer klubberne for porto og arbejde.