Klasseregler - hængestropper i DH/LYS

Dansk Sejlunion / Teknisk Udvalg (DS/TU) ønsker, at kapsejlads under Dansk Handicap eller LYS (DH/LYS) ikke må kunne give anledning misforståelser hos hverken sejlere eller arrangører.

TU har derfor besluttet, at klasser, som generelt i deres klasseregler har tilladelse til brug af hængestropper, men som hidtil efter aftale med TU har haft tilladelse til at sejle DH/LYS uden hængestropper, ikke længere dvs. i 2002 og fremover vil kunne benytte denne mulighed. 

Dette betyder, at hængestropper vil være indregnet i de ny DH2002 sømiletider, som vil kunne ses på Internet adressen: www.websejler.dk

Det er altså nu tilladt at bruge hængestropper i H-båden fx under Fyn Rundt og Sjælland Rundt og alle lokale klub sejladser efter DH/LYS. 

Med venlig hilsen
Dansk Sejlunion
Teknisk Udvalg 

Flemming Nielsen